weerbaarheid_professioneel

Mentale kracht (deel 1)

Wat is Mentale Weerbaarheid? (dit is vooral van toepassing voor personeel werkzaam op het gebied van orde/veiligheid en bejegening of zij die werkzaam zijn in de begeleiding of zorg).

  • Omgaan met fouten en druk;
  • Helder blijven onder druk, niet handelen vanuit paniek;
  • ‘Tegen een stootje kunnen’, schakelen tussen tactieken, niet blokkeren;
  • Kunst is niet om niet te vallen, maar op te kunnen staan door te relativeren;
  • Tot beperkte mate trainbaar, door ervaring te leren, en door bewust wording;
  • Omgaan met vermoeidheid;
  • Doorzettingsvermogen, niet opgeven in een verloren positie;
  • Omgaan met vernedering;
  • Omgaan met faalangst.

In de trainingen die wij hebben gegeven en de evaluaties die wij hebben gedaan is het bovenstaande waar de grootste groep mensen aan denkt bij mentale weerbaarheid. De training Mentale Kracht heeft tot doel dat personeel zich comfortabel voelt in een oncomfortabele situatie.

Training mentale kracht

Om het onderwerp Mentale Kracht goed te kunnen behandelen, raden wij aan dat de training Mentale Kracht uit minimaal 2 dagdelen bestaat. In deel 1 van de training wordt er vooral gekeken naar de basisprincipes en in deel 2 vindt een verdieping plaats. Tevens zal er feedback uit deel 1 worden meegenomen.

De training “Mentale kracht” bestaat uit een tool box met 3 pijlers. Elke pijler heeft 2 sub-pijlers, te weten:

t

Uitdaging

– Visualisatie
– Doelen

Controle

– Energiemanagement
– Aandachtscontrole

Vertrouwen

– Gedachtencontrole
– Inzicht

Mentale kracht (deel 2)

Mentale weerbaarheid is de controle over je gedachten, gevoelens, perceptie en gedrag!

Tijdens deel 2 van de training Mentale Kracht leert u reageren vanuit persoonlijke kracht. Hoe maak ik transparante keuzes in de dilemma’s die ik tegenkomt en hoe krijg ik mensen mee?

Aan de hand van de “tools mentale kracht” geven we stapsgewijs inzicht in dit proces. Het einddoel is dat de deelnemers “onbewust bekwaam” worden. Veel mensen zijn al mentaal weerbaar en veerkrachtig en passen de mentale tools vrijwel dagelijks toe. Dit doe je vaak al als vanzelfsprekend.

Met andere woorden onbewust. Door de deelnemers zich bewust te laten worden van hun eigen bekwaamheid, is de eerste stap genomen. De laatste stap is dat de deelnemers in staat zijn de mentale tools onbewust in te zetten nog vóór of juist op de momenten dat ze nodig zijn.

Weerbaarheid
Personen Groen