K

Conflictpreventie en -beheersing

Waarom een training Conflictpreventie en -beheersing

Een conflict begint steevast bij één persoon die het gedrag van een ander verkeerd interpreteert. Dat komt mede omdat emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol spelen bij de interpretatie. Die interpretatie hoeft echter helemaal niet te kloppen. Om een conflict niet uit de hand te laten lopen is het van belang om het probleem of de tegengestelde opvattingen helder te krijgen. Kortom, wat zijn de belangen van de conflicterende partijen?

Omgaan met conflicten
Er zijn verschillende manieren waarop je met een conflict om kunt gaan, te weten: aanpassen, vermijden, vechten, samenwerken, en onderhandelen. Wat is wijsheid in zo’n geval? Belangrijk is te blijven luisteren naar de ander, vooral vriendelijk te blijven en respect te tonen, maar ook om afstand kunnen nemen van het conflict en de bereidheid om een oplossing te willen zoeken. Dit kan in veel gevallen moeilijk zijn. Toch is dat in de meeste gevallen wel de weg naar de oplossing.

Conflictpreventie

Training Conflictpreventie en -beheersing

De training Conflictpreventie en -beheersing geeft u ondersteuning om een dreigende situatie af te wenden, met andere woorden conflictpreventie. Mocht het wel tot een conflict komen dan leert u een aantal methodes om verdere escalatie te voorkomen. Deze training is uitermate geschikt voor mensen die werkzaam zijn in publieke functies, beveiligingspersoneel, horecaportiers, ordehandhavers en toezichthouders.

Conflicten zijn niet altijd te voorkomen. En eigenlijk is dat ook niet nodig. Meer nog een conflict kan klaarheid scheppen in relaties. Van belang is dat je weet hoe je zelf in het conflict staat. Ontdek jouw conflictstijl, krijg inzicht in je persoonlijke valkuilen. En leer deze te hanteren. Leer deze persoonlijke skills en zet ze in om te voorkomen dat een conflict escaleert?

Weerbaar Groningen organiseert de training Conflictpreventie en -beheersing. Wilt u inzicht krijgen in gesprekstechnieken ? Leren hoe u er bewust mee kan omgaan? Zorgen dat een conflict niet escaleert en op een professionele manier handelen?

Conflictpreventie