K

Agressietraining

Zelfverzekerder door agressietraining

Wat is agressie? We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. Er zijn drie soorten agressie, te weten frustratie agressie, instrumentele agressie en agressie onder invloed van alcohol en drugs.

Gedrag lokt gedrag uit. Ons gedrag heeft dus consequenties voor het gedrag van de ander. Daarom is bij het omgaan met agressie de manier van communiceren van belang. Door uw eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kunt u beter omgaan met deze agressiviteit.

Weerbaar Groningen verzorgt cursussen gericht op agressiereductie. Deze trainingen zijn kort en effectief. Wij geven u tips en leren u wat effectief is. Zeer geschikt voor beveiligingspersoneel en mensen werkzaam in publieke functies en die een verhoogde kans lopen om met agressie geconfronteerd te worden.

Agressietraining

Waarom agressietraining?

 

Leer hoe u zich sterker kunt voelen in het handelen tegen verbale en fysieke agressie.

Weerbaar Groningen leert u technieken aan hoe verbale en fysieke agressie te kanaliseren. Leer hoe u kan omgaan met verbale en fysieke agressie. En krijg hierdoor een veiliger en vertrouwder gevoel.

Weerbaar Groningen zorgt door zijn professionele en didactische manier van training geven dat u na het volgen van de agressietraining met meer zelfvertrouwen met verbale en fysieke agressie kan omgaan. Onze agressietraining zal volledig afgestemd worden op uw persoonlijke situatie. Door het aanleren van bewezen methoden en technieken zal u persoonlijk meer invloed kunnen uitoefenen op een situatie waarin agressie zich voordoet. We leren u om te gaan met verbale en fysieke agressie op persoonlijk en professioneel vlak. Zodat u steeds overzicht kan bewaren en de situatie de baas blijven.

De agressietraining van Weerbaar Groningen zal leiden tot een prettiger en veiliger gevoel wanneer u aan het werkt bent of over straat loopt.

Agressietraining